ZAKONI

Dozvole i sertifikati

Od početka poslovanja poštujemo domaću, ali i inostranu zakonsku regulativu.

Naša firma nalazi se na listi odobrenih objekata za proizvodnju hrane za životinje i poseduje navedeno Rešenje izdato od strane Uprave za veterinu, a kako nam je cilj da polako osvajamo i inostrana tržišta, dobili smo i dozvolu za izvoz proizvoda na tržište Evropske unije.

Svesni da su u proizvodnji i distribuciji hrane najvažniji aspekti kvalitet i bezbednost, fokus smo stavili upravo na zdravstvenu ispravnost proizvoda.

Zato smo naš tim sastavili od iskusnih tehnologa i veterinara, koji je od početka proizvodnju organizovao u skladu sa Sistemom bezbednosti hrane HACCP.