LOVER

TILLATELSER OG SERTIFIKATER

Fra begynnelsen av vår næringsvirksomhet følger vi både det nasjonale og det internasjonale lovverket.

Vår bedrift er listet opp blant de godkjente fôrprodusenter og eier Vedtak om godkjenning fattet av Veterinærdirektoratet. Ettersom vi er ute etter å slå gjennom på det internasjonale markedet, har vi også fått tillatelse til å eksportere produktene til EU-markedet

Derfor har vi erfarne teknologer og veterinærer med på laget som helt fra begynnelsen har organisert produksjonen i henhold til HACCP-systemet, og vi jobber intensivt med å skaffe oss dette sertifikatet i tillegg.